Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2015

17:48
Są takie chwile w naszym życiu,  kiedy miłość naprawdę pokonuje wszystko...  Wyczerpanie,  brak snu,  wszystko.  A później nadchodzą takie chwile,  kiedy wydaje się, że miłość nie przynosi nam nic...  poza bólem.
— Chirurdzy
Reposted fromeverybodyliess everybodyliess viazapiski zapiski
17:48
Sponsored post
12:34
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
17:47
Można prze­baczyć, ale na­pew­no nie zapomnieć..
17:47
Na sa­mot­ność ska­zują człowieka nie wro­gowie, lecz przyjaciele.
— prawda...
17:46
Jakby chciał, to by się odezwał. Proste?
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachaffinch22 chaffinch22
17:46

Jeśli się kogoś kocha, to się go kocha, a gdy nie ma już nic co można by mu zaoferować, wciąż daje się miłość

— George Orwell
17:46
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Miller
Reposted fromsfeter sfeter viayouandmeforever youandmeforever

November 21 2014

00:02
00:01
1892 95e9 500
Reposted fromnowaczi nowaczi viagwiazdeczka gwiazdeczka

November 20 2014

23:47
Reposted fromswojszlak swojszlak viagwiazdeczka gwiazdeczka
23:46
Reposted fromeazyi eazyi viagwiazdeczka gwiazdeczka
23:46
Reposted fromswojszlak swojszlak viagwiazdeczka gwiazdeczka
23:45
5913 b732 500
Reposted fromlady-blues lady-blues viagwiazdeczka gwiazdeczka
23:42
Reposted fromdreamadream dreamadream viagwiazdeczka gwiazdeczka
23:40
1266 8a52
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viagwiazdeczka gwiazdeczka
23:37
23:37
23:37
0772 83d7 500
23:37
23:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...